Dự án trang bị nội thất Trung tâm hỗ trợ bán hàng Miền Nam VNPT